T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Stok Kontrol ve Analiz Daire Başkanı Uzm. Ecz. İrem Mühürcü ziyaret edildi.