Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyet Tespiti (23 Temmuz 2012 - 322) ile ilgili Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yayınlanan genelge ekte sunulmuştur.