Standartlara Uyum

Dekim Ecza A.Ş. yurt çapındaki kamu ve özel sağlık kuruluşlarına ürün tedariki konularında dünya normlarına uygun tesislerinde İyi Muhafaza Uygulamaları ( Good Storage Process GSP ) ve İyi Dağıtım Uygulamaları ( Good Distribution Process GDP ) prensiplerine uygun hizmet vermektedir.

ISO 9001:2000 Kalite Güvence Sistemi ne uygun çalışmaları neticesinde son 2001 yılından bu yana kalite güvence uygulamaları İtalyan Kalite Standartları Enstitüsü RINA tarafından sertifikalandırılmıştır.

Dekim Ecza, iyi tarım uygulamaları sertifikası için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Soğuk Zincir

Dekim Ecza A.Ş. bir ilk olarak; koli içindeki ısıyı kontrol ederek soğuk zincirin kırılıp kırılmadığını incelemiştir. Kendi imkânlarımız içinde, geliştirdiğimiz özel aparat ve ölçüm cihazları ile Soğuk Zincir’ e tabii ürünlerin uygun bir yolculuk yapıp yapmadığını ve depomuzda teslim anında normlara uygun olup olmadığını tespit etmektedir. İç ve iş süreçlerimizde yapılan çalışmalarla tüm ülke coğrafyasına tarafımızdan sevk edilecek Soğuk Zincir ürünlerinin Bölgelere ve mevsimlere göre kullanılması gereken buz akülerinin normları tespit edilmiştir.Sevkiyatlarımız bu süreçlere uygun yapılmaktadır. Soğuk hava depolarımızda nem değerleri fixe edilmiştir. Depo içi nem oranları normlara uygun olarak sürdürülmektedir. Tüm ölçümler kayıt altındadır.

İş Süreçleri (SOP) Çalışmaları

Dekim Ecza A.Ş. İş Süreçleri’ni 4 ayrı ana grupta toplamıştır. Hazırlamış ve uygulamaya almıştır. Hazırlanan İş Süreçleri gelişerek ve değişerek uzun süredir uygulanmaktadır.

ISO 9001:2000
Deloitte