KİTDER - Kamu İlaç Tedarikçileri Derneği Ecza Depoları Derneği

OHSAD - Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği

AİFD - Araştırmacı İlaç firmaları Derneği

TUSİDER - Türkiye Sağlık İşletmeleri Derneği

SADER - Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği

İEİS - İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası

SEİS - Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenler Sendikası

TÜMDEF - Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu

YÖK - Yükseköğretim Kurulu

TTB - Türkiye Tabipler Birliği

ARGEFAR - Ege Üniversitesi, İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

TC Sağlık Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu