T.C. Başbakanlık
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Maliye Bakanlığı
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
T.C. S.B. İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu
T.C. Kamu İhale Kurumu
T.C. Rekabet Kurumu
T.C.S.B. Sağlık Bilgi Erişim Merkezi (SABEM)
T.C.S.B. Bulaşıcı Hastalık İhbar Bildirim Merkezi
Yeşil Kart Bilgi Sistemi
T.C. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
T.C.S.B. Biyosidal Ürünler Eşleştirme Projesi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)
İlaç Takip Sistemi