TC Sağlık Bakanlığı’ nın 28.10.2015 tarih 132474 sayılı yazısı eki;

  1. TC Sağlık Bakanlığı’ nın 28.10.2015 tarih 132474 sayılı yazısı eki; Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik Taslağı
  2. TC Sağlık Bakanlığı’ nın 28.10.2015 tarih 132474 sayılı yazısı eki; İlaçlar İçin İyi Dağıtım Uygulamaları Kılavuzu Taslağı
  3. TC Sağlık Bakanlığı’ nın 28.10.2015 tarih 132474 sayılı yazısı eki; Hammaddeler İçin İyi Dağıtım Uygulamaları Kılavuzu