İş Süreçlerimiz

İş Süreçlerimizde Standartlara Uyum

Dekim Ecza A.Ş. yurt çapındaki kamu ve özel sağlık kuruluşlarına ürün tedariki konularında dünya normlarına uygun tesislerinde İyi Muhafaza Uygulamaları (Good Storage Process GSP) ve İyi Dağıtım Uygulamaları (Good Distribution Process GDP) prensiplerine uygun hizmet vermektedir.

Soğuk Zincir Uygulamaları

Dekim Ecza A.Ş. bir ilk olarak; koli içindeki ısıyı kontrol ederek soğuk zincirin kırılıp kırılmadığını incelemiştir. Kendi imkânlarımız içinde, geliştirdiğimiz özel aparat ve ölçüm cihazları ile Soğuk Zincir’e tabii ürünlerin uygun bir yolculuk yapıp yapmadığını ve depomuzda teslim anında normlara uygun olup olmadığını tespit etmektedir.


İç ve iş süreçlerimizde yapılan çalışmalarla tüm ülke coğrafyasına tarafımızdan sevk edilecek Soğuk Zincir ürünlerinin Bölgelere ve mevsimlere göre kullanılması gereken buz akülerinin normları tespit edilmiştir. Sevkiyatlarımız bu süreçlere uygun yapılmaktadır. Soğuk hava depolarımızda nem değerleri standardize edilmiştir.
Depo içi nem oranları normlara uygun olarak sürdürülmektedir.
Tüm ölçümler kayıt altındadır.

 

İyi Tarım Uygulamaları

Dekim Ecza, zirai faaliyetlerinde CONTROL UNİON Gözetim ve Belgelendirme Denetim Ltd. Şti. tarafından akredite edilmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına (İTU) haizdir.

Teklif veya bilgi almak için