İşe Giriş Evrak Listesi

1. İşçi kimlik bilgileri, Nüfus cüzdanı sureti,
2. İkametgah ilmuhaberi,,
3. Mezun olduğu okul diploma fotokopisi,,
4. Referansları ve CV’ si,
5. Kanun gereği iş sözleşmesi,
6. Sağlık Raporu,
7. Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden
geçirildiğine dair rapor,
8. Özürlü işçi ise sakatlık raporu aslı ve ya fotokopisi,
9. Sakatlık indiriminden yararlanabilmesi için ilgili vergi dairesi başkanlığından indirim uygulanacağına dair yazı,
10. Sakat işçi için İş-Kur müracaat kayıt evrakı,
11. Adli sicil kaydı,
12. Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, yapılan kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı,
13. Fazla çalışma için işçinin onayının alındığı yazı,
14. İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı,
15. İşin gereklerine göre bulunması gereken diğer evraklar, bulunmalıdır.

Teklif veya bilgi almak için